Dlaczego warto zadbać o recykling papieru?

W dzisiejszych czasach nikogo nie trzeba przekonywać o konieczności segregowania i recyklingu odpadów. Każdy wie, że – aby ludzkość mogła żyć na tym świecie przez kolejne tysiące lat – odpady muszą być ponownie przetwarzane i wykorzystywane. Dotyczy to wszystkich zużytych materiałów i surowców, między innymi: szkła, metalu i tworzyw sztucznych, baterii, papieru itd.

Każdy z nas powinien, w trosce o środowisko, w którym żyjemy, oddawać niepotrzebny nam już papier (gazety, książki, tekturę itp.) do miejsc takich jak skup makulatury, a wszystkie inne śmieci i odpady segregować i wrzucać do specjalnych pojemników służących do segregowania odpadów.
Czemu to służy i na czym dokładnie polega recykling?

Recykling

Recykling jest to proces odzyskiwania zużytych substancji i materiałów polegający na takim ich powtórnym przetwarzaniu, w wyniku którego uzyskuje się nowe lub te same substancje (szkło, papier, plastik itd.). Dzięki recyklingowi ogranicza się zużycie surowców naturalnych, ilość odpadów ulega znacznemu zmniejszeniu, minimalizuje się zużycie energii, zmniejsza się zanieczyszczenie wody i powietrza, a ponadto zachowuje się miejsce do składowania innych odpadów (które nie mogą być ponownie przetworzone). Jest to więc jedna z najskuteczniejszych metod ochrony środowiska naturalnego. Nie wszystkie materiały nadają się do ponownego wykorzystania, ale wszystkie te, które mogą być powtórnie przetworzone, powinny zostać poddane segregacji i recyklingowi.
I chociaż większość z nas wie, że segregacja i recykling odpadów, w tym papieru, jest niezwykle pożyteczna i pomaga naszemu środowisku, nie każdy z nas wie, jakie konkretnie korzyści przynoszą te działania. Kiedy postanawiamy odwiedzić najbliższy skup makulatury, wiemy, że nasze działania przynoszą korzyść całej naszej planecie, lecz nie zawsze potrafimy wymienić wszystkie te korzyści.
Przyjrzyjmy się więc bliżej korzyściom, jakie przynosi powtórne przetworzenie papieru.

Recyklingu papieru

Dzięki recyklingowi tylko jednej tony papieru możemy zaoszczędzić:

  • od 2,3 do 7 metrów sześciennych miejsca na składowisku odpadów (a zatem: przestrzeni na naszej planecie),
  • 4200 kWh energii (taka ilość energii jest wystarczająca do ogrzania mieszkania przez około pół roku!),
  • 26 500 litrów wody (każdy człowiek potrzebuje 2 litrów wody dziennie, zatem ilość wody zaoszczędzonej dzięki recyklingowi papieru starczyłaby jednej osobie na około 36 lat!),
  • 1476 litrów ropy.

To korzyści, jakie przynosi wszelkiego rodzaju ponowne przetwarzanie papieru.

Przyjrzyjmy się bliżej jednemu ze sposobów recyklingu papieru, a mianowicie powtórnemu produkowaniu papieru z makulatury, a nie z pulpy drzewnej. Wtórna produkcja papieru przyczynia się do:

  • zmniejszenia zużycia energii o 75%,
  • ograniczenia zanieczyszczeń powietrza o 74%,
  • ograniczenia ścieków przemysłowych o 35%,
  • ochrony drzew i lasów przed wycięciem.

Czy to wystarczające powody, by jak najczęściej odwiedzać skup makulatury? Bez wątpienia tak! Powody, dla których warto dbać o recykling papieru, mówią same za siebie!